Search for Keyword

Filter Results
  • Organisations
  • Meditations & Teachings
Country:
  • Theravada
  • Mahayana
  • Vajrayana (Tibetan)
  • Non-sectarian/Mixed

Madhya Pradesh

There were 29 results matching your query.

1   2       Next    

Aanand Buddha Vihar

Address: BANGANGA, North T.T.NAGAR, near NEW MARKET, BHOPLA   Madhya Pradesh 462001
Tradition: Theravada
Phone: 9425680243
E-mail: pradeepmaske@yahoo.com
Find on:
PRESIDENT: PRADEEP MASKE  
Teacher: PRADEEP MASKE  
Spiritual Director: VEN. BHANTE SHAKYAPUTRA SAGAR  Email  (Phone: +919826929578)
Main Contact: DEELIP MASKE  


All India Young Bhikku Mahasangha

Address: Buddhabhoomi,Maitriya Buddha Mahavihar,Chunna Bhatti,Kolar Road,Bhopal m.p.   Bhopal Madhya Pradesh 462016
Tradition: Theravada
Phone: 09926220408
E-mail: bhante.sagar@yahoo.com
Website: http://www.buddhabhoomi.com
Find on:
Main Contact: bhadant shakyaputra sagar  Email  (Phone: +919893229331)
Teacher: bhante rahulputra  
Spiritual Director: bhadant sumedho tera  


Ashoka-Buddhvihar

Address: Annanaga, Habibganj, BHEL   Bhopal Madhya Pradesh 462 023
Tradition: Theravada
Affiliation: M.P. State of INDIA
Phone: +919425604632
Fax: 0755-2621799
E-mail: ashoka.buddha.vihar@gmail.com
Find on:
Bhikkhu: Anomdassi  (Phone: +918516812168)
Main Contact: Mr.Hemraj More  (Phone: +919826871290)
Teacher: Rev.Kaviseinda  
Spiritual Director: Rev.Sasna  


Bauddh Samaj Shiksha-Jankallyan Sameety

Address: Trishran-Buddhavihar, Namratanagar,Rajharsh,Colony, Nayapura, Kolarroad,BHOPAL.   BHOPAL Madhya Pradesh 462042
Tradition: Theravada, Ambedkaraid
Affiliation: GVT of MP
Phone: +919406541888 , +919425625265
E-mail: busamajshiksha@gmail.com
Website: http://www.bouddhsamajkalyan.com
Find on:
Main Contact: P.B.Wasnik  (Phone: +919406541888)
Teacher: Prashnt Bouddh  
Spiritual Director: Bhante Anomdassi  Email  (Phone: +918516812168)
Rangare: Rahul  (Phone: +919893690451)
Bauddh: P.R  (Phone: +919406956397)


Bhartiya Dalit Painthar

Address: IHM COLONY,KOLAR ROAD NEAR BUDDHABHOOMI, BHOPAL   Madhya Pradesh 462001
Tradition: Non-Sectarian
Phone: 8982877306
E-mail: bhartiyadp@yahoo.in
Find on:
MP President: Boddharatan Subhash Ghushly  
Main Contact: Gunvant Dhoke  Email  
Teacher: Subhash Ghushlya  
Spiritual Director: Ven.Bhante Shakyaputra Sagar  Email  
Dist President: Gunvant Dhoke  


Bouddha Samaj Samuhik Kalyan Samiti

Address: 42 Indira Nagar,Panchkuva Road, Indore   Indore Madhya Pradesh 452002
Tradition: Theravada
Find on:
Main Contact: Sunil Wagha  (Phone: +919926611860)
Spiritual Director: Bhante shakyaputra sagar  Email  (Phone: +919826929578)
Teacher: Netaji Lakshma Wagha  


Buddhist Society B.H.E.L. Bhopal

Address: Anna-nagar BHEL   Bhopal Madhya Pradesh 462 023
Tradition: Theravada, Buddhist Soceity BHEL, Bhopal
Phone: 9425604632
Fax: 0755-2621799
E-mail: ashoka.buddha.vihar@gmail.com
Website: http://www.pragyachakshu.org
Find on:
Main Contact: Hemraj More  (Phone: +919826871290)
Teacher: Bhikkhu Kaviseinda  
Spiritual Director: Bhikkhu Anomadassi  Email  (Phone: +918516812168)
Gajbhiye: Hemant  (Phone: +919425605114)
Bouddh: Mahendra  (Phone: +919406534367)


Chandroday Buddha Vihar

Address: PARAD,REWA,MP   rewa Madhya Pradesh
Tradition: Theravada
Phone: 8989161909
Find on:
Main Contact: SANJAY BOUDDHA  
Teacher: YADUNATH BOUDDHA  
Spiritual Director: VEN.BHANTE SHAKYAPUTRA SAGAR  


Chatiya Buddha Vihar

Address: BUDDHIST BHAIYASAHEB AMBRDKAR SMARAK SAMITI PANCHSHEEL NAGAR   BHOPAL Madhya Pradesh 462003
Tradition: Theravada
Affiliation: MAHAUPASIKA MEERATAI AMBEDKAR
Phone: 9425393776
E-mail: patil.gautam779@gmail.com
Find on:
Teacher: U K DONGARE  
Main Contact: 9425393776  
Secretery : Chandra kumar narwade  
President: Vitthal Wakekar  
Spiritual Director: GAUTAM PATIL  Email  (Phone: 9425393776)


Jetvan Buddha Vihar

Address: NEW OM NAGAR,RAJHARSH COLONY,NAYAPURA,KOLAR ROAD,BHOPAL   Bhopal Madhya Pradesh 462001
Tradition: Theravada
Phone: +919826929578
E-mail: b.sagars@yahoo.com
Find on:
Main Contact: Gunfabai Misal  
Teacher: Nirmla Davkar  
Spiritual Director: Bhante Shakyaputra Sagar  


Karuna Buddha Vihar

Address: AT.HIVARA (PRUTHVIRAJ) T.PANDHUNRA,DIT.CHHINDWADA MP   hivara Madhya Pradesh
Tradition: Theravada
Phone: 07566018112
Find on:
PRESIDENT: VINOD PATI  
Main Contact: SAROJ PATIL  Email  
Teacher: VINOD PATIL  
Spiritual Director: Bhante shakyaputra sagar  


Lord Buddha Peace Club for Social Welfare

Address: 191,Samanvay nagar, Khajurikala, Piplani, BHEL   BHOPAL Madhya Pradesh 462022
Tradition: Theravada
Affiliation: M.P. State of INDIA
Phone: +919713945193
E-mail: bhikhuanomadassi@gmail.com
Website: http://www.pragyachakshu.org
Find on:
Gajbhiye: Sumedh  (Phone: +919179375945)
Lonare: Shashikant  (Phone: +918817222267)
Main Contact: Ravindra Ramteke  (Phone: +919407052338)
Teacher: Bhikkhu Kaviseinda  
Spiritual Director: Bhikkhu Anomdassi  Email  (Phone: +918516812168)


Mahabodhi Buddh Vihar

Address: 130, near new Vidhan Sabha Road, Bhim Nagar   Bhopal Madhya Pradesh 462004
Tradition: Theravada
Affiliation: Govt.of M.P.
Phone: 8889699538
E-mail: Mbsks31@gmail.com
Find on:
Main Contact: Mr. Uttam Wagh  (Phone: 8889699538)
Member: Kapil Wagh  Email  (Phone: 8964882100)
Teacher: Mr. B.k. Gawai  
Spiritual Director: Mr.T.R. Magre  (Phone: 9669977467)
Member: Rajesh Arak  Email  (Phone: 7723881910)


Maitriya Buddha Mahavihar

Address: Buddhabhoomi,Mairiya Buddha Mahavihar,chunabhatti,Kolar Road,Bhopal m.p.   Bhopal Madhya Pradesh 462016
Tradition: Theravada
Affiliation: The Buddhabhoomi Dhammadoot Sangha
Phone: +919926220408
E-mail: Buddhabhoomi2017@gmail.com
Website: http://www.buddhadoot.com
Find on:
Main Contact: Bhante Rahulputra  Email  (Phone: +919826929578)
Spiritual Director: Venerable Bhante aarya nagarjun surai sasai  
Chairman : Bhante Shakyaputra Sagar  (Phone: +919926220408)
Teacher: Bhante Shakyaputra Sagar  


Monks Association Madhya Pradesh

Address:   Madhya Pradesh
Tradition: Theravada
Phone: +919009007043
E-mail: bhante.sagar@gmail.com
Website: http://www.indiabudha.org
Find on:
Main Contact: Ven. Bhante Rahulputra  Email  (Phone: +919009007043)
Spiritual Director: Ven. Bhadant Shakyaputra sagar  Email  (Phone: +919893229331)
Teacher: Ven.Sanghasen Shatri Mahatera  


Munipungav Buddha Dhamma Missionary Sangha (Trust)

Address: Trisharan Buddhavihar, Namratanagar Kolarroadl   Bhopal Madhya Pradesh 462032
Tradition: Theravada
Affiliation: Govt. of Maharastra
Phone: +918516812168
E-mail: bhikhuanomadassi@gmail.com
Website: http://www.pragyachakshu.org
Find on:
Ganvir: Sanjay  (Phone: +919893442344)
Teacher: Bhikkhu Kaviseinda  
Gajbhiye: Hemant  (Phone: +919425605114)
Spiritual Director: Bhikkhu Anomadassi  Email  (Phone: +919406568555)


Prabuddh Buddhvihar Mahila Mandal Samitee

Address: Rhishinagar, Char Imali, Bhopal   Bhopal Madhya Pradesh 462016
Tradition: Theravada
Find on:
Panchbhai: Chaya  
Chaure : Pushpa  
Main Contact: Sushila Patil  (Phone: +918982385084)
Teacher: Bhikkhu Kaviseinda  
Spiritual Director: Bhikkhu Anomdassi  Email  (Phone: +918516812168)


Pragyachakshu Loka (Monks Seminary)

Address: Jarera, Balaght, MP   Balaght Madhya Pradesh pin code 481001
Tradition: Theravada
Affiliation: MUNIPUNGAV BUDDH DHAMMA MISSIONARY SANGH
Phone: +919981370785
E-mail: pragyachakshubgt@gmail.com
Website: http://www.pragyachakshu.org
Find on:
Hirkane: Gajanan  (Phone: +919589798205)
Gajbhiye: Hemant  (Phone: +919425605114)
Teacher: Bhadant Kaviseinda  
Main Contact: S R Ganvir  (Phone: +919893442344)
Spiritual Director: Bhdant Anomdassi  Email  (Phone: +919406516514)


Samrat Ashok Buddha Vihar

Address: Railway Station, Habibganj Station, Bhopal, MP   Bhopal Madhya Pradesh
Tradition: Theravada
Phone: 7869799506
Find on:
vicepresident: bhante mahapanth  
PRESIDENT: bhante dhammarkshit  
Main Contact: Ven.Bhante Dhammarkshit  
Teacher: Ven.Bhante Mahapanth  
Spiritual Director: Ven.Bhante shakyaputra sagar  


Samrat Ashok Buddha Vihar

Address: Railway Station, Habibganj Station, Bhopal, MP   Madhya Pradesh
Tradition: Theravada
Affiliation: The Buddhabhomi Dhammadoot Sangha
Phone: 7869799506
Find on:
Main Contact: Ven.Bhante Dhammarkshit  
Teacher: Ven.Bhante Mahapanth  
Spiritual Director: Ven.Bhanter SHRADDHASHIL  


Samyak Buddha Vihar

Address: Aadharsh Bagar,Bairagarh Kaala,Bairagarh,Bhopal MP   Bhopal Madhya Pradesh 462016
Tradition: Theravada
Find on:
Main Contact: Shridhar Nagdeve  (Phone: +919669935126)
Teacher: S.S.Nimbadkar  
Spiritual Director: Bhante Shakyaputra Sagar  


Takshashila Buddha Vihar Samiti

Address: Ambedkar Nagar,near Mata Mandir, Avanti Chourah, Bhopal   Madhya Pradesh 462001
Tradition: Theravada
Phone: 9753497167
E-mail: vijaysurdkar@gmail.com
Find on:
Vice-president: Pankaj Aavadha  
Chairman: Vijay Surdkar  (Phone: 9753497167)
Main Contact: Pankaj Aavadha  
Teacher: Vijay Surdkar  
Spiritual Director: Bhante shakyaputra sagar  


Trisharan Buddh-Vihar

Address: Namrata-Nagar, Rajharhs Colony, Nayapura Kolar Road   Madhya Pradesh 462042
Tradition: Theravada
Phone: +919406541888
E-mail: busamajshiksha@gmail.com
Website: http://www.bouddhsamajkalyan.com
Find on:
Rangare: Rahul  (Phone: +919893690451)
Main Contact: P.B.Wasnik  (Phone: +919406541888)
Humne: Lalendra  (Phone: +919584095589)
Spiritual Director: Bhikkhu Anomdassi  Email  (Phone: +918516812168)
Teacher: Prashant Bouddh  


Vishv Shanti Buddha Vihar

Address: C-sector,Hausing Bord Colony ,Ayodhya Nagar,Bhopal MP   Bhopal Madhya Pradesh
Tradition: Theravada
Find on:
PRESIDENT: Sailesh Chouhan  
Main Contact: Siddharth Gajbhiye  
Teacher: Sailesh Chouhan  
Spiritual Director: ven.bhante shakyaputra sagar  


Bhadantacharya Buddhadatta Pali Promotion Foundation

Address: At. - Umeri, Post - Agasi, Teh. - Katangi, Distt. - Balaghat (M.P.)481 445 India   Umeri Madhya Pradesh Agasi
Tradition: Theravada
Phone: 098914 00819
E-mail: dhammasandesha@gmail.com
Find on:
Main Contact: Dr. Prafull Gadpal  Email  (Phone: 98914 00819)
Spiritual Director: Dr. Prafull Gadpal  Email  (Phone: 98914 00819)
Notes and Events:

We are publish an excellent magazine DHAMMA SANDESHA. we are trying to promote the Pali and Sanskrit languages.


1   2       Next