Search for Keyword

Filter Results
  • Organisations
  • Meditations & Teachings
Country:
  • Theravada
  • Mahayana
  • Vajrayana (Tibetan)
  • Non-sectarian/Mixed

Liberecky Kraj

There were 1 results matching your query.

Rabten Čhödarling

Address: Kubelíkova 86   Liberec Liberecky Kraj 460 07
Tradition: Non-Sectarian
Phone: +420 482 400 059
Website: http://www.rabten.cz/
Find on:
Rinpoche: Rabten Tulku  
Geshe: Tsultrim  
Teacher: Venerable Gonsar Tulku Rinpoche  
Main Contact: Jan Brázda  
Spiritual Director: Venerable Gonsar Tulku Rinpoche  
Notes and Events:

Centrum pro tibetská buddhistická studia Rabten Čhödarling bylo založeno v Liberci v roce 2000 jako pobočka Institutu pro vyšší tibetská studia Rabten Choeling. Tento institut byl založen v roce 1977 Ctihodným Geše Rabtenem ve švýcarském Le Mont Pelerin nad Ženevským jezerem a spolu s dalšími centry v Rakousku, Německu, Francii a Maďarsku tvoří síť respektovaných studijních center.

Duchovním ředitelem centra Rabten Čhödarling je Ctihodný Gonsar Tulku Rinpočhe, který je zároveň ředitelem ostatních Rabten center a externím profesorem na Universitě Johanna Wolfganga Goethe ve Frankfurtu.

Liberecké centrum vzniklo s cílem umožnit a zpřístupnit studium autentických pramenů tibetské buddhistické tradice se všemi jejími aspekty a přispět tak k jejímu zachování. Navazuje na tradici linie velkých duchovních Mistrů minulosti jako byli Buddha Šakjamuni, Nágardžuna, Asanga, Atiša a Dže Congkhapa až po Mistry naší doby jako Kjabdže Tričhang Dordžečhang a Geše Rabten Rinpočhe.