Search for Keyword

Filter Results
  • Organisations
  • Meditations & Teachings
Country:
  • Theravada
  • Mahayana
  • Vajrayana (Tibetan)
  • Non-sectarian/Mixed

Poland

There were 85 results matching your query.

Previous      1     2     3   4

Warsaw Zen Group

Address: c/o Anna Golab ul. Lesna 27 05-840 Brwinow, 
Tradition: Mahayana, Korean Zen, Seong Sahn (Kwan Um)
Phone: (48) 22-10-41-81
Find on:
Guiding Teacher: Aleksandra Porter JDPSN  


Wspólnota Dzog-Czen W Polsce

Address: Rakowicka 21/3, 31-510 Kraków  
Tradition: Vajrayana, Tibetan, Dzogchen
Website: http://www.bodhidharma.isn.pl
Find on:
Founder: Namkhai Norbu  


Zamosc Zen Group

Address: c/o Krzystof Kapon ul. Poniatowskiego 10/26 22-400 Zamosc, Poland 
Tradition: Mahayana, Korean Zen, Seong Sahn (Kwan Um)
Phone: (48) 84-639-4729
Find on:
Teacher: Aleksandra Porter JDPSN  


Związek Buddystów Czan (Chan Buddhist Union)

Address: ul. Promienna  Zalesie Górne k. Warszawy 05-540
Tradition: Mahayana, Sheng Yen
E-mail: czan@czan.org.pl
Website: http://www.czan.org.pl
Find on:
Spiritual Director: Dr. John Crook  


Zwiazek Buddyjski Khordong

Address: Stoklosy 7/85, 02-787 Warszawa  
Tradition: Vajrayana, Tibetan, Nyingmapa
Website: http://www.bodhidharma.isn.pl
Find on:
Founder: Chime Rigdzin Lama  


Engakuin, The Buddhist Temple

Address: Poznan, ul. Głęboka 6  Poznań
Tradition: Non-Sectarian
E-mail: engakuin@mahajana.net
Website: http://www.engakuin.mahajana.net
Find on:


Fundacja Theravada

Address:   Warszawa
Tradition: Theravada
E-mail: theravada.pl@gmail.com
Website: http://www.theravada.pl
Find on:
Notes and Events:

Buddyzm Theravāda od wielu lat ma w Polsce wielu sympatyków, osób zainteresowanych i praktykujących. Dotychczas jednak nie powstała żadna organizacja, centrum, czy ośrodek który wspierałby polskich Theravādinów w zdobywaniu wiedzy o naukach Buddhy, bazujących na kanonie palijskim oraz praktykowaniu tychże.

Postanowiliśmy to zmienić i założyć Fundację Theravāda. Liczymy na Wasze zainteresowanie i współpracę. Fundacja nie jest związana z konkretnym nauczycielem ani tradycją czy odłamem buddyzmu. Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby autentycznie zainteresowane naukami buddyjskimi na podstawie kanonu palijskiego.


Wspólnota Buddyjska

Address: ul. Husarii 32  Warszawa 02-951
Tradition: Mahayana, Non-Sectarian, Soto/Rinzai Zen/ Maezumi Roshi/ Genpo Roshi
Affiliation: Kanzeon International (Utah, USA)
Phone: 022 842 78 87
Fax: 022 842 78 87
E-mail: info@kanzeon.pl
Find on:
Main Contact: Andrzej Getsugen Krajewski  Email  
Teacher: Malgosia Jiho Braunek  
Notes and Events:

Intrduction to Zen Meditation: each first Sunday of the month (booking : Andrzej Krajewski)

Zen meditation each Tuersday (17:00-20:00) and Sunday (11:00-14:20).

Dharma Talks - each Thuersday: 19:00

3 days sesshins - eeach month.

10-14 days sesshins - twice a year in Kazimierz Dolny.


Wspólnota Buddyjska Triratna (previously FWBO/Przyjaciele Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej)

Address: ul. Augustiańska 4 (parter)  Kraków 31-064
Tradition: Non-Sectarian, Various incl. Jamyang Khyentse Rimpoche, Dudjom Rimpoche
E-mail: kontakt@buddyzm.info.pl
Website: http://www.buddyzm.info.pl
Find on:
Spiritual Director: Nityabandhu  Email  
Main Contact: Nityabandhu  Email  


Zen Group \\

Address: Lawendowa 1  Zachelmie 58-562
Tradition: Mahayana
Affiliation: Zen Soto
Phone: +48 604 176 487
E-mail: jacek_ryu@wp.pl
Website: http://www.zen.info.pl
Find on:
Main Contact: Ranryu Jacek Kozlowski  Email  (Phone: + 48 604 176 487)
Teacher: Ven.Sengan Tesshu Roshi  
Spiritual Director: Ranryu Jacek Kozlowski  Email  (Phone: + 48 604 176 487)
Notes and Events:

Zen Kannon Kudoku Group and Ryuho Renge An temple is affiliated as a branch of Ryusenji Temple in Hamamatsu (Japan). It is a part of Soto shu Zen tradition. The head teacher is abbot of Ryusenji - Ven. Sengan Tesshu Roshi with former abbot  Ven. Gyozan Tetsugen Roshi.

Zen group organize regular zazenkai , sesshin and trip to mother temple - Ryusenji in Japan.

Head of Zen Group is Rev. Genshu Ranryu (Jacek Kozlowski) - priest of Soto shu Zen tradition living in Ryuho Renge An ( Zachelmie , Poland).

More information you can find in our web : www.zen.info.pl


Previous      1     2     3   4